INSTAR ITS Ostrava, a.s.20 years experience

Registrace ochranné známky SW produktu ENERGIS

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Softwarový produkt ENERGIS je v České republice chráněn národní ochrannou známkou. Abychom zajistili konkurenceschopnost společnosti na zahraničních trzích, požádali jsme Úřad průmyslového vlastnictví o mezinárodní registraci ochranné známky pro státy Evropské unie, Spojené státy a Japonsko.

4.1 INP01/004 Registrace ochranné známky SW produktu ENERGIS je název projektu v žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPPI – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, který byl Ministerstvem průmyslu a obchodu schválen.

Výsledkem je mezinárodní registrace ochranné známky ENERGIS u World Intellectual Property Organization (WIPO), která se vztahuje na země Evropského společenství, Japonsko a Spojené státy americké.