INSTAR ITS Ostrava, a.s.20 years experience

Služby

Řízení projektů

Kromě samotné implementace IS ENERGIS se objevují často požadavky na instalaci měřicích přístrojů, datových koncentrátorů, telemetrických systémů, počítačových sítí a počítačového hardware. Požadavek zákazníka na systémovou integraci různých datových zdrojů a informačních systémů je dnes běžnou záležitostí. I když realizace takových požadavků vyžaduje velké nároky na koordinaci různých subdodavatelů, jsou naši projektoví manažeři schopni tyto projekty dovést do cíle v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu.

Outsourcing

Provoz velkého informačního a řídicího systému jako je ENERGIS vyžaduje také kvalifikované pracovníky na správu hardwaru operačního systému a parametrizace samotné aplikace. V případě, že zákazník tyto kapacity nemá nebo má v záměru je vyčlenit jako službu z hlavního předmětu podnikání, je společnost INSTAR ITS schopna takové služby dodat.

Jedná se o:

Outhosting

Poskytování této služby bylo umožněno průnikem technologie Internetu do podnikových informačních systémů a dovoluje koncovým uživatelům využívat téměř všech funkcí IS ENERGIS bez nutnosti investic do implementace systému.

Společnost INSTAR ITS zajišťuje v rámci této služby:

Uživatel se připojuje k této službě přes standardní internetové prohlížeče při zachování všech pravidel pro ochranu dat.

Technická podpora

Oddělení technické podpory společnosti INSTAR ITS řeší implementační a provozní problémy spojené s využíváním informačního a řídicího systému ENERGIS u koncového uživatele: