INSTAR ITS Ostrava, a.s.20 years experience

Projekt Internacionalizace informačního systému ENERGIS

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Hlavním cílem projektu je uspět na vyspělých zahraničních trzích s vlastním softwarovým produktem ENERGIS. Tento záměr je podmíněn internacionalizací produktu, a to znamená podstatné přepracování a rozšíření stávajících funkcí a vlastností SW produktu ENERGIS včetně související technické a obchodní dokumentace za použití webových technologií a s legislativními úpravami pro cílové trhy. Dále je nutné SW produkt ENERGIS doplnit o nové vlastnosti a funkce potřebné pro jeho globální šíření.

Výstupem projektu bude distribuovatelný kód aplikačního programového vybavení, který bude možné dodávat na cílové zahraniční trhy, a to zejména Japonsko, Německo, USA a Polsko. Ten bude rozšířen o SW moduly pro lokalizaci a překlad datového obsahu aplikace do jazykového prostředí cílových trhů. Programové vybavení bude doplněno o dokumentaci k používání informačního systému ENERGIS a metodické pokyny pro implementaci a provozování informačního systému v elektronické podobě.

Projekt je rozdělen do 6 etap:

1. UNICODE – převedení IS ENERGIS do kódování UNICODE

Datové úložiště a programy budou kompletně transformovány do kódování UNICODE, což umožní práci s více znakovými sadami.

2. LANGUAGE – Vyvinutí SW nástroje pro překlad IS ENERGIS do cizího jazyku

Jednotlivé texty určené pro komunikaci s koncovým uživatelem je nutno překládat do zvoleného komunikačního jazyka. V rámci projektu bude vybudován softwarový nástroj pro překladatele umožňující překlad textů obsažených v programech do cizích jazyků.

3. COUNTRY – Vyvinutí SW nástroje pro překlad on-line dokumentace a datového obsahu databáze

Bude vybudován softwarový nástroj pro překlad konkrétního datového obsahu do cizích jazyků. Jedná se o překlad názvů organizačních jednotek, názvů energií, názvů sledovaných uzlů a názvů skupin uzlů.

4. CURRENCY – Modifikace modulů Fakturace a Controlling pro práci s více měnami

Produkt bude rozšířen o možnost výpočtu výsledných částek a fakturačních podkladů v různých měnách. Správa ceníku bude rozšířena o specifikaci měnové jednotky. Ta pak bude respektována ve všech úlohách v modulech Fakturace a Controlling.

WEB – Modifikace SW modulů Evidence paliv, Kontrola chodu automatických procesů, Plánování, Energetická náročnost a Konfigurace systému pro práci v prostředí Internetu

Uvedené moduly jsou dosud součástí původního textového uživatelského rozhraní. Budou přepracovány do WEB-rozhraní a zařazeny do menu. Původní funkčnost bude zachována.

5. OFFICE – Vyvinutí programového rozhraní na kancelářské aplikace

Systém ENERGIS má podporu exportu a importu na kancelářské aplikace provozované v českém prostředí. Budou vytvořeny parametricky nastavitelné exportní a importní funkce na kancelářské aplikace plošně používané v prostředí Německa, Polska a Japonska.

TIME ZONE – modifikace IS ENERGIS pro podporu práce ve více časových pásmech

Systém bude zásadně přepracován tak, aby bylo možno pracovat současně s daty přicházejícími z různých časových pásem.

6. LEGAL – Vyvinutí SW modulů pro podporu alternativní legislativy, které mají podpořit zvláštnosti jednotlivých zemí

Systém ENERGIS má podporu pro fakturaci energií v prostředí Česka. Bude přepracován tak, že fakturační algoritmy budou zpracovány jako samostatné přídavné moduly, které bude možno doplňovat. Budou vytvořeny vzorové přídavné moduly pro prostředí japonského, polského a německého trhu pro fakturaci vybraných energií.

COMPLET – Komplexní vyzkoušení, kompletace distribuční verze internacionalizovaného IS ENERGIS